Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:
Scotu.fi -verkkosivuston kautta täytettyjen lomakkeiden henkilötietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä:
Scotu Oy
Y-tunnus: 29016409-2
Köylintie 26, 16350 Orimattila
Palvelunumero: +358 45 603 6556 (8 – 16)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elia Kinnunen
+358 45 603 6556 (8 – 16)
elia.kinnunen@scotu.fi
Köylintie 26, 16350, Orimattila

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Scotu.fi -verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää työhakemuksia. Sivustolla on mahdollisesti myös muita täytettäviä ja sähköisesti lähetettäviä lomakkeita. Rekisteriin tallennetaan lomakkeella ilmoittamat tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Mikäli lomakkeen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Palautteen antaminen anonyymisti on myös mahdollista. Rekisterin tiedot perustuvat lomakkeen lähettäjän täyttämiin lomakkeisiin ja tietoihin. Lomakkeen lähettäessään lomakkeen lähettäjä antaa suostumuksen tietojensa rekisteröintiin. Rekisterin tiedot säilytetään Scotu.fi:n käyttämässä julkaisujärjestelmässä. Lomakkeen tiedot lähetetään myös pääasiallisen käsittelijän sähköpostiin käsittelyn nopeuttamiseksi. Lomakkeilla antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika
Lomakkeiden tiedot säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka, kunnes lomake on käsitelty. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään 8 kuukauden kuluttua lomakkeen lähettämisestä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyn lomakkeella ilmoittamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lomakkeiden tiedot voidaan luovuttaa Scotun sisällä palautteen, kysymysten tai kommenttien käsittelyä varten. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten tai organisaatioiden käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille.
Rekisterin suojauksen periaatteet. Lähtökohtaisesti rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa. Jos rekisteristä otetaan osa manuaaliseksi aineistoksi, aineistoa käsitellään rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan käytäntöjen mukaisesti varmistaen mm. aineiston hävityksen mahdollisimman pikaisesti. Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Järjestelmää käyttävät vain henkilöt, joilla on Scotu.fi verkkosivuston ylläpitoon oma käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyn valitusoikeus viranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää

Hae Scotulaiseksi!

Kiitos!

Käsittelemme hakemuksesi pikaisesti.